Skip to main content

Sociální cirkus

Mnoho pohybových aktivit nového cirkusu má své využití při práci s hendikepovanými lidmi, dětmi či seniory. Tento obor se jmenuje „sociální cirkus“ (social circus). Jde o dynamicky se rozvíjející formu práce, která využívá cirkusové umění jako prostředek k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech.


Spolupracujeme s organizacemi věnujícím se práci s dětmi z dětských domovů v kraji, ústavy sociální péče či domovy pro seniory. Podílíme se na nadačních či benefičních událostech, jako jsou například „Všechny barvy duhy“, „nejmilejší koncert“ či festival „duhový most“. Sociální aktivity vyžadují prostředky, kterými jako nezisková organizace nedisponujeme. Snažíme se proto každoročně tyto oblasti zajistit prostředky z vlastní činnosti či z dostupných vnějších zdrojů. Sociální cirkus nabízí celou škálu činností.

Cirkusové umění obsahuje žonglování, akrobacii, klaunérie, tanec, muziku a další. Každá aktivita vyžaduje rozlišné dovednosti, které si prostřednictvím každé z nich člověk osvojuje a trénuje. U žonglování to je především trpělivost, píle, soustředění a koordinace oko–ruka. Akrobacie vyžaduje důvěru ve své tělo, jeho znalost, důvěru v partnera a trenéra. Klaunérie je zase o pozitivním přístupu, optimismu, umění udělat si ze sebe legraci a nebrat se moc vážně.


Za podporu děkujeme

Cirkus trochu jinak

Cirkus trochu jinak z.s.
Hlavní 34, 742 85 Ostrava-Vřesina

WebCenter - logo