Skip to main content

Co děláme

Všechny naše činnosti směřují k jednomu z hlavních cílů, kterým je osvěta veřejnosti v oblasti nového cirkusu a pouličního divadla, jakož i rozvoj těchto uměleckých oborů. Stejně tak využití těchto oborů a aktivit do nich spadající v sociální, kulturní oblasti a ve vzdělávání. Snažíme se tak přispívat k pozitivnímu vývoji ve společnosti, kultuře, mezilidských vztazích či k podpoře kreativního přístupu k veřejnému prostoru.

Vytváříme originální programy a inscenační projekty, se kterými vystupujeme celoročně na kulturních a společenských akcí v rámci celé ČR a v zahraničí.

Programově či produkčně se podílíme na realizaci mnoha festivalů a přehlídek v čele s ostravským festivalem nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM.

Věnujeme se osvětové a výukové činnosti dětí i dospělých či organizaci odborných workshopů a seminářů pod vedením domácích i zahraničních lektorů.

Sdružujeme mladé talentované kreativce, kteří v sobě mají zápal pro umělecké vyjádření, pohyb a není jim jedno kde a v jaké společnosti žijí.

Účastníme se neziskových a dobročinných projektů, ve kterých lze uplatnit novocirkusové aktivity pro sociální či zdravotní účely tam, kde je to potřeba – tzv. sociální cirkus.

Na mnoha akcích v ČR i zahraničí prezentujeme veřejnosti disciplíny nového cirkusu a pouličního divadla zážitkovou formou pomocí interaktivního doplňkového programu.

Snažíme se v Ostravě vybudovat adekvátní centrum pro rozvoj nového cirkusu a souvisejících aktivit v podobě projektu UmCirkum – škola nového cirkusu.

Vymýšlíme stále nové projekty a inscenace, které jsou vždy výzvou pro všechny zúčastněné.

Za podporu děkujeme

Cirkus trochu jinak

Cirkus trochu jinak z.s.
Hlavní 34, 742 85 Ostrava-Vřesina

WebCenter - logo