Skip to main content

UmCirkum

UmCirkum je komunitní centrum ve kterém probíhá vzdělávání v oblasti nového cirkusu a škola nového cirkusu, kterou naleznete v budově bývalé základní školy na adrese V zálomu 1, Ostrava-Zábřeh. Díky podpoře ze strany nadace ČEZ a Moravskoslezského kraje se nám daří postupně rozšiřovat a vylepšovat tréninkové prostory cirkusové školy, která by se do budoucna měla profilovat jako sdílený kreativní prostor pro rozvoj nového cirkusu, akrobacie a tvorbu inscenačních projektů nového cirkusu a pouličního divadla a místo, kde se setkávají mladí nadšenci i zkušení artisté a umělci z ČR i zahraničí.


Prostor umCirkum zahrnuje tělocvičnu, zrcadlový sál i prostor pro vzdušnou akrobacii, který má specifické požadavky na výšku prostoru. Z omezených vlastních zdrojů investujeme pravidelně do úprav celého prostoru umCirkum, který je i přes veškeré snahy stále v provizorním stavu. Pro plné a efektivní fungování umCirkum jsou nutné stavební úpravy, jejichž realizace je výrazně nad možnosti financovaní z vlastních zdrojů. Pravidelně proto Prostory udržujeme a vyvíjíme snahy k realizaci projektu umCirkum v plném rozsahu, která naši činnost posune zase o krok dál v dosahování našich cílů.

Základním cílem projektu umCirkum je rozvíjet a v širší míře prezentovat atraktivní pohybové aktivity tvořící disciplíny nového cirkusu jako volnočasové aktivity zejména dětem a mládeži ve městě a regionu. Semináře, workshopy, kroužky či příměstské tábory jsou zaměřené například na pozemní či vzdušnou akrobacii, ekvilibristiku, žonglování, provazochodectví, pantomimu, improvizační či pohybové divadlo, parkour, skoky na trampolíně a mnoho dalších.

Všechny vyučované dovednosti mají velmi příznivý vliv na rozvoj fyzických i psychomotorických schopností dětí a mládeže, povědomí o zdravém životním stylu, prohlubování mezilidských vztahů, utužování rodinných i společenských vazeb, rozvoj motivace dětí a mládeže ke smysluplnému trávení volného času či prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti. Nedílnou součástí projektu umCirkum je také motivace účastníků kurzů v podobě zapojování talentovaných kreativců se zájmem o nový cirkus do uměleckých projektů či do zlepšování svých dovedností v rámci tvůrčí skupiny akrobatiko.

Každoročně kurzy CTJ projde přes 300 osob, další tisíce osob se účastní interaktivních vzdělávacích programů v rámci kulturních a společenských akcí v ČR. Projekt UmCirkum – platforma pro nový cirkus v Ostravě – má mezinárodní rozměr, aktivně spolupracujeme s dalšími organizacemi, mezi které patří:

 • Teatr Formy (Polsko)
 • Nezisková organizácia NEO (Slovensko)
 • divadelní spolek „Z DIVIDLA“ (Ostrava)
 • SVČ Korunka (Ostrava-Mariánské Hory)
 • SVČ Ostrava-Zábřeh
 • DDM Český Těšín

Nejvýznamnější aktivity

 • seminář pantomimy pod vedením Józefa Markockého, ředitele polského „Divadla Formy“
 • intenzivní semináře akrobatické všestrannosti realizované v rámci výměnného pobytu českých a slovenských akrobatů spolupracujících s pořadatelskou organizací bratislavského festivalu CIRKUL´ART (Neziskový organizácia NEO)
 • workshop „hand stand“ a „hand balancing“ pod vedením nizozemského lektora Paula ven der Maata (vystudoval cirkusovou akademii v Tilburgu je z Nizozemí a nyní se svou skupinou B side company cestují hlavně po Francii a vyučuje v cirkuse Nevermind)
 • workshop tvůrčí spolupráce v rámci festivalu CIRKULUM, který byl realizován jako společný tvrůčí projekt českých a nizozemských akrobatů a německého uskupení ALTREGO
 • workshopy akrobacie na šále pod vedení lektory Leony Macurové či českých lektorek Michaela Aerial a Miss Eva Blue z Ultimate Dance Creations, která momentálně organizuje v Holandsku Circus Jams v Loods Roest
 • workshopy akrobacie v kruhu (Alžběta Moravcová, ČR)
 • workshopy „cyrwheel“ (Lukáš Bezděk, ČR)

Za podporu děkujeme

Cirkus trochu jinak

Cirkus trochu jinak z.s.
Hlavní 34, 742 85 Ostrava-Vřesina

WebCenter - logo